Vechters voor Gerechtigheid!

Marjet Hoogendoorn – 29 februari 2024

Tijdens een stille tijd waarin ik in de troonzaal van God heel dichtbij de Vader was, vroeg ik om een beeld. Wat bent U aan het doen, Papa? Ik zal je eerlijk zeggen, ik moest mezelf ertoe zetten om erom te vragen. Ik was zo dichtbij de Vader en het was zo goed. No place I’d rather be!

Ik zat aan het hart van de Vader en Hij zat op Zijn troon. Toen ik vroeg om een beeld zag ik uit de Vader vleugels komen: Hij sloeg ze open en ze werden steeds groter en groter. En het gedaante van de Vader veranderde in een arend. Ik klom op de rug van de arend en we stegen op ver boven de aarde. De vleugels van de arend bedekten grote delen van de wereld. En de arend keek met scherpe ogen naar de duistere plekken op de aarde. Hij keek met scherpe ogen vol heilig vuur, vol van liefde en passie voor gerechtigheid.

Toen zag ik dat er op de rug van de arend veel meer mensen waren gekomen. Zij hadden enorme kaarsrechte meetlatten in hun handen. De meetlatten waren van goud en ze gaven licht. De arend zweefde over de duistere plekken op aarde en stuurde daar de mensen met de gouden meetlatten naar toe. In de diepe duisternis gebruikten zij hun meetlatten en er kwam licht op die plaatsen. Waar dingen krom waren zetten deze mensen met hun meetlatten de dingen weer recht.

Na een tijd sloeg de arend zijn vleugels weer in; we waren weer in de troonzaal en ik zat weer aan het hart van de Vader. Daar in die troonzaal was de atmosfeer gevuld met vrede en liefde.

De Heer zei: ‘De maat is vol. Er zijn plekken op de aarde vol van duisternis, van chaos en ongerechtigheid. Ik stuur Mijn kinderen erop uit de duisternis in met gouden lichtgevende meetlatten. Zij van wie in hun hart een liefde voor gerechtigheid brandt, hen geef Ik een meetlat.’

Zij zullen op verschillende levels recht doen en recht spreken. Op persoonlijk level, in huwelijken en gezinnen, in organisaties, in dorpen en steden, op nationaal en internationaal niveau. Daar waar nu ongerechtigheid heerst zullen zij hun gouden meetlat inzetten. Zij zullen rechtspreken en rechtdoen met hemelse maatstaven; dat is hun meetlat! Zij zullen vanuit hemelse gerechtigheid kromme dingen rechtzetten tot eer en glorie van God. Waar chaos heerst zal vrede komen, waar duisternis heerst zal licht komen, waar ongerechtigheid heerst zal gerechtigheid komen.

‘Maar’, zegt de Heer: ‘het begint en het eindigt in Mijn troonzaal! Vechters voor gerechtigheid hebben Mijn vrede en liefde bovenmatig nodig! Zij die oog hebben voor ongerechtigheid, hebben Mijn wijsheid, strategie en kracht nodig om te strijden. Zo blijven jullie meetlatten recht en lichtgevend. Vecht niet uit eigen kracht, dan misbruik je je meetlat en ga je ermee slaan. En dan raak je ontmoedigt en uitgeput. Zij die strijden om gerechtigheid, hebben na de strijd Mijn vrede nodig om weer tot rust te komen. Het begint en het eindigt in Mijn troonzaal aan Mijn hart!’

Zegen over jullie, vechters voor gerechtigheid! Het is jullie tijd om op te staan, jullie plaatsen in te nemen en jullie daden te laten zien en jullie stemmen te laten horen!

De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Daniël 12:3 [nbv21]

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden.
Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid, geplant door de HEER als teken van zijn luister. Wat al eeuwen verwoest ligt, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken; ze herstellen de vervallen steden, door vroegere generaties verlaten. Jesaja 61: gedeelten uit vers 1, 3 en 4 [nbv21]

en_GBEnglish (UK)